Auto stil Goranka

AUTO-STIL GORANKA d.o.o. je  osnovana u 2021. godini sa sjedištem u Zaboku u ulici Matije Gupca 45A. Bavimo se trgovinom djelovima i priborom za motorna vozila svih vrsta. Prijavljeni na Trgovačkom sudu u Zagrebu sa ttemeljnim kapitalom 50 000 kn plaćenim u cijelosti.

Ulica Matije Gupca 1B, Zabok

OIB: 50009670062

Vlasnik: Dejan Borovčak

OIB: 31349216999